هم فکری برای معلولین و نابینایان…

اولین جلسه هم اندیشی شورای اسلامی شهر با جناب آقای مجید اصلاحی رییس بهزیستی شهرستان ماسال جهت رفت و آمد آسان معلولین و نابینایان در سطح شهر ،راهکارهایی از قبیل علامت پارک برای معلولین و نابینایان در سطح شهر مطرح شد.

۴۲۵۷۲۵۹۸۹_۲۳۵۲۵۴۴۲۶۲۱۴۵۸۲_۲۰۰۵۶۲۴۲۵۶۳۳۱۳۹_۲۳۳۵۷۲