خانم-مهری---پلیس-امنیت-اخلاقی2

به پاس سی سال زحمات سرکار خانم مهری در اداره پلیس امنیت عمومی رضوانشهر از ایشان تجلیل به عمل آمد.

به گزارش تالش فردا، در این مراسم که  صبح امروز درسالن اجتماعات شهرداری رضوانشهر برگزار شد از سرکارخانم مهری از اداره پلیس امنیت عمومی رضوانشهر ، به پاس ۳۰ سال خدمت در این راستا   با اهداء  لوحی از سوی خانم یاری عضوشورای شهر رضوانشهر و مشاوراموربانوان درفرمانداری، تقدیربه عمل امد.

این مراسم با حضور تعدادی از بانوان شهرستان رضوانشهر برگزار شد.