بایگانی‌های آتش سوزی - |تالش فردا| taleshnews
آتشسوزی جنگل روستای آهکلان عمدی بوده است ۱۹ دی ۱۳۹۷

آتشسوزی جنگل روستای آهکلان عمدی بوده است

یکی از اعضای خانواده دامدار خسارت دیده شب گذشته، آتشسوزی جنگلهای آهکلان ماسال را عمدی دانست.

بخشهایی از جنگلهای آهکلان ماسال طعمه حریق شدند ۱۸ دی ۱۳۹۷

بخشهایی از جنگلهای آهکلان ماسال طعمه حریق شدند

گزارشات بدست آمده نشان می دهد عصر امروز بخشهایی از جنگلهای روستای آهکلان ماسال دچار حرق شده است.