بایگانی‌های آتش سوزی - |تالش فردا| اخبار تالش ماسال رضوانشهر
آتشسوزی جنگل روستای آهکلان عمدی بوده است ۱۹ دی ۱۳۹۷

آتشسوزی جنگل روستای آهکلان عمدی بوده است

یکی از اعضای خانواده دامدار خسارت دیده شب گذشته، آتشسوزی جنگلهای آهکلان ماسال را عمدی دانست.

بخشهایی از جنگلهای آهکلان ماسال طعمه حریق شدند ۱۸ دی ۱۳۹۷

بخشهایی از جنگلهای آهکلان ماسال طعمه حریق شدند

گزارشات بدست آمده نشان می دهد عصر امروز بخشهایی از جنگلهای روستای آهکلان ماسال دچار حرق شده است.