بایگانی‌های احمد موسی زاده - |تالش فردا| اخبار تالش ماسال رضوانشهر
عزل شهردار یا نقض قانون ؟ ۰۴ آبان ۱۳۹۷
یادداشتی از احمد موسی زاده گیلانده وکیل پایه یک دادگستری

عزل شهردار یا نقض قانون ؟

بر اساس مندرجات فوق خصوصا ایرادات وارده از سوی هییت تطبیق هنوز مصوبه شورا مبنی بر عزل شهردار قطعی نشده و شورای اسلامی شهر تالش نظر خود نسبت به ایرادات هییت تطبیق را بیان ننموده و مهلت ۱۰ روزه قانونی نیز رعایت نشده است لذا بایستی شورای مزبور با تشکیل جلسه نسبت به ایرادات وارده بررسی و تصمیم گیری و اعلام نظر نماید