بایگانی‌های اقتصادی - |تالش فردا| اخبار تالش ماسال رضوانشهر
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی راههای برون رفت معضلات اقتصادی و دور زدن تحریم ۱۵ آبان ۱۳۹۷
پرويز گلريز :

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی راههای برون رفت معضلات اقتصادی و دور زدن تحریم

برون‌رفت از وابستگی اقتصاد ایران به نفت و افزایش تولید ملی و صادرات غیرنفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و در نتیجه فائق آمدن بر بحران‏های مالی، اقتصادی و سیاسی و تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‏زا و برون‏گرا، پویا و پیشرو، هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای مقاومت اقتصاد و موفقیت در دوران پساتحریم است.

با نگاه کلی به این برنامه و لمس وضعیت نامناسب اقتصاد کشور که ریشه در سابقه طولانی وابستگی اقتصاد ملی به نفت دارد، می‏توان به این نتیجه رسید که مناطق آزاد کلید طلایی توسعه اقتصادی ایران بدون نفت هستند.