بایگانی‌های تعاونی ماسال - |تالش فردا| taleshnews
انتخابات تعاونی روستایی ماسال سرانجام برگزار می شود ۰۶ دی ۱۳۹۷

انتخابات تعاونی روستایی ماسال سرانجام برگزار می شود

با تاخیر بیش از دو ماه از موئد، انتخابات هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی روستائی ماسال برگزار خواهد شد.