بایگانی‌های جنگل - |تالش فردا| اخبار تالش ماسال رضوانشهر
آتشسوزی جنگل روستای آهکلان عمدی بوده است ۱۹ دی ۱۳۹۷

آتشسوزی جنگل روستای آهکلان عمدی بوده است

یکی از اعضای خانواده دامدار خسارت دیده شب گذشته، آتشسوزی جنگلهای آهکلان ماسال را عمدی دانست.

جنگلهای ماسال از دست رفت، رئیس دست روی دست گذاشت! ۱۳ مرد ۱۳۹۷

جنگلهای ماسال از دست رفت، رئیس دست روی دست گذاشت!

در شرایطی که طی ماه های اخیر شاهد تخریب جنگاهای ماسال در نقاط مختلفی بوده ایم، با این حال هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته و رئیس منابع طبیعی در این رابطه سیاست سکوت را پیشه کرده است.