بایگانی‌های روستای چسلی - |تالش فردا| taleshnews
واحد بوم گردی در روستای چسلی ماسال افتتاح شد ۰۵ شهر ۱۳۹۷
با همت بخشداری و دهیار روستای چسلی:

واحد بوم گردی در روستای چسلی ماسال افتتاح شد

این پروژه ی گردشگری ۲ اشتغال را به همراه خواهد داشت.