بایگانی‌های سیامک ذولفقاری - |تالش فردا| اخبار تالش ماسال رضوانشهر
حضور سیامک ذولفقاری از ماسال در انستیتوی دریانوردی و شیلات کره جنوبی ۱۲ آبان ۱۳۹۷

حضور سیامک ذولفقاری از ماسال در انستیتوی دریانوردی و شیلات کره جنوبی

سیامک ذولفقاری از ماسال به عنوان نماینده ایران در دوره بین المللی اموزش ممیزی ( IMSAS ) در انستیتوی دریانوردی و شیلات کره جنوبی حضور یافت.