بایگانی‌های محمد روشنی - |تالش فردا| اخبار تالش ماسال رضوانشهر
محمد رضا روشنی سرپرست معاونت اداره ورزش و جوانان ماسال شد ۱۲ آبان ۱۳۹۷

محمد رضا روشنی سرپرست معاونت اداره ورزش و جوانان ماسال شد

پس از گذشت چند ماه، سرانجام سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان ماسال معرفی شد.