بایگانی‌های کفاش - |تالش فردا| taleshnews
سه گزینه نهایی استانداری گیلان چه کسانی هستند؟ ۰۶ شهر ۱۳۹۸

سه گزینه نهایی استانداری گیلان چه کسانی هستند؟

به گزارش تالش فردا استاندار گیلان طی روزهای آتی معرفی خواهد شد و سه گزینه اصلی آن مشخص شده اند.